Vytvořte fakturu

EXPO REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPO REAL
IČO 31354777
TIN 2020299512
DIČ SK2020299512
Datum vytvoření 30 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO REAL
Moyzesova 7
81105
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 187 665 €
Vlastní kapitál -202 009 €
Kontaktní informace
Email alex@stcity.sk
webové stránky http://www.stcity.sk
Telefon(y) +421254644052
Mobile(y) +421908732131
Fax(y) 0254431692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,701
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,701
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,701
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 184,964
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 160,529
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,859
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 187,665
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -202,969
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,320
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -205,329
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,634
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 656
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 389,978
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 306,890
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 43,993
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,587
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,508
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354777 TIN: 2020299512 DIČ: SK2020299512
 • Sídlo: EXPO REAL, Moyzesova 7, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04 09.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Hudák 3 319 € (50%) Mamateyova 12 Bratislava 851 04
  Ružena Hudáková 3 319 € (50%) Mamateyova 12 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.06.1998
   29.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   10.05.1999Nové sidlo:
   Moyzesova 7 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   návrh a realizácia počítačovej grafiky
   Noví spoločníci:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   Ružena Hudáková Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hudák Mamateyova 12 Bratislava 851 04
   09.05.1999Zrušené sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Gabriel Csanda Mierová 16 Bratislava
   25.09.1996Nové predmety činnosti:
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Gabriel Csanda Mierová 16 Bratislava
   24.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   30.06.1993Nové obchodné meno:
   EXPO REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava
   Ing. arch. Karol Kallay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Fedinova 14 Bratislava