Vytvořte fakturu

IS Izolačné systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název IS Izolačné systémy
Stav Zničeno
IČO 31354866
TIN 2020333183
DIČ SK2020333183
Datum vytvoření 17 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS Izolačné systémy
Sadmelijská 3
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 365 €
Kapitál 20 266 €
Vlastní kapitál 12 180 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244871948
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,322
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,322
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,305
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,322
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,303
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 365
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 365
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 290
D. Služby (účtová skupina 51) 66
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -66
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • IČO :31354866 TIN: 2020333183 DIČ: SK2020333183
 • Sídlo: IS Izolačné systémy, Sadmelijská 3, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2017Zrušené obchodné meno:
   IS Izolačné systémy s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 3 Bratislava 831 06
   04.02.2016Nové obchodné meno:
   IS Izolačné systémy s.r.o. v likvidácii
   17.07.1993Nové sidlo:
   Sadmelijská 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným