Vytvořte fakturu

BARBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název BARBA
IČO 31354904
TIN 2020870049
DIČ SK2020870049
Datum vytvoření 22 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BARBA
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 993 031 €
Zisk 53 557 €
Kapitál 287 828 €
Vlastní kapitál 230 945 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421918549782
Fax(y) 0244882390
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,074,163
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 141,055
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,298
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 8,298
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 132,757
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,406
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 94,351
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,932,143
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,197
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 13,197
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,601,386
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,601,386
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,601,386
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 317,560
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 315,215
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 965
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 965
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,074,163
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,859,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 730
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,739,322
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,785,449
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,127
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,557
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 90,381
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 79,947
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,947
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,211
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,841
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 122,568
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 817
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 817
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,993,031
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,435,005
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,558,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,922,864
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,109,490
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,280
D. Služby (účtová skupina 51) 2,764,945
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,069
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,633
4. Sociální náklady (527, 528) 181
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,316
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,504
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatní náklady (562A) 156
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,348
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,504
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,663
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,106
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,106
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,557
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016