Vytvořte fakturu

DAMECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAMECO
IČO 31354921
TIN 2020811771
Datum vytvoření 21 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMECO
Havlíčkova 7
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 680 €
Zisk 605 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,916
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,916
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,916
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,866
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,866
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,883
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,983
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,244
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 605
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,538
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,538
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,680
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,680
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,680
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 768
D. Služby (účtová skupina 51) 2,744
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 84
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 84
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,084
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,168
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,085
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 605
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4190302.tif
Date of updating data: 25.06.2015