Vytvořte fakturu

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
IČO 31354955
TIN 2020294947
DIČ SK2020294947
Datum vytvoření 20 Červenec 1993
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 520 941 €
Kapitál 139 511 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454197, 0244454195, 0903264883
Mobile(y) 0903264883
Fax(y) 0244454197, 0244454195, 0254777593
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 211,219
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,410
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,410
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,410
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,826
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,266
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,266
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 129,560
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,461
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 126,099
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,983
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,983
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 211,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,757
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,757
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 215,976
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 282
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 282
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 212,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,454
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,454
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 159,531
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,381
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,378
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,512
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 520,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 520,906
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,234
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,779
D. Služby (účtová skupina 51) 170,170
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 125,310
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,532
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,114
4. Sociální náklady (527, 528) 2,664
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 126,873
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,128
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,128
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,974
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,707
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,918
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 56
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,862
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,889
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,818
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 80,814
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354955 TIN: 2020294947 DIČ: SK2020294947
 • Sídlo: ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červenec 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ing. Michal Guttmann 0 € (0%) Štefánikova 5 Bratislava
  JUDr. Vladimír Rott 0 € (0%) Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
  JUDr. Michal Růžička 0 € (0%) Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   JUDr. Michal Růžička Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   03.03.2007Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Dominova 2465/11 Praha 5 158 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   02.03.2007Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava
   20.07.1993Nové obchodné meno:
   ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a právna pomoc a sprostredkovateľská činnosť fyzickým a právnickým osobám vo veciach sa duševného vlastníctva a vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou, najmä činnosť patentových zástupcov a komerčných právnikov vykonávaná pomocou fyzických osôb na to oprávnených
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
   JUDr. Michal Rúžička Dvouletky 171 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava