Vytvořte fakturu

BEST BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEST BRATISLAVA
IČO 31354998
TIN 2020811804
Datum vytvoření 15 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEST BRATISLAVA
Nám. Hraničiarov 18
85103
Bratislava
Financial information
Zisk -3 719 €
Kapitál 2 001 €
Vlastní kapitál 4 915 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,916
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,916
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,716
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,916
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,196
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,724
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,724
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,719
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 720
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 680
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 94
D. Služby (účtová skupina 51) 186
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,954
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,239
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,719
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4224922.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31354998 TIN: 2020811804
 • Sídlo: BEST BRATISLAVA, Nám. Hraničiarov 18, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Robert Hurník Nám. Hraničiarov 18 Bratislava 851 03 16.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Robert Hurník 6 639 € (100%) Nám. Hraničiarov 18 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2014Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 18 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby, dopravné stavby – pozemné komunikácie
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – stavebná časť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Hurník Nám. Hraničiarov 18 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Hurník Nám. Hraničiarov 18 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.09.2014
   03.10.2014Zrušené sidlo:
   Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   Anatólia Machovičová Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anatólia Machovičová Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   24.10.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2008Zrušeny spoločníci:
   HEBERGER BAU GmbH Waldspitzweg 3 Schifferstadt 671 05 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   17.07.2001Nové sidlo:
   Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   Anatólia Machovičová Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   Anatólia Machovičová Bartoňova 1 Bratislava 811 03
   16.07.2001Zrušené sidlo:
   Radvanská 17 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   30.12.1993Noví spoločníci:
   HEBERGER BAU GmbH Waldspitzweg 3 Schifferstadt 671 05 Spolková republika Nemecko
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   29.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   15.07.1993Nové obchodné meno:
   BEST BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   poradenská činnosť a management v oblasti obchodu a stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Smékal Radvanská 17 Bratislava