Vytvořte fakturu

Dandy Music Agency - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dandy Music Agency
IČO 31355048
TIN 2020811826
Datum vytvoření 08 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dandy Music Agency
Havlíčkova 30
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 161 €
Zisk 201 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254653411
Mobile(y) +421903407267, +421948114106
Fax(y) 0254772975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,859
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,859
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,976
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,447
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,164
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 740
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,424
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 197
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 82
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,961
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,465
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,139
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,612
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,612
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,527
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,357
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,357
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,231
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,459
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 325
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 311
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,214
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,161
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,131
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,556
D. Služby (účtová skupina 51) 7,483
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,794
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,794
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,912
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,092
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,284
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 526
2. Ostatní náklady (562A) 526
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 758
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,230
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 682
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 481
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3905071.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355048 TIN: 2020811826
 • Sídlo: Dandy Music Agency, Havlíčkova 30, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 08.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Danica Danayová 6 639 € (100%) Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2004Nové obchodné meno:
   Dandy Music Agency s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.07.1993
   14.03.2004Zrušené obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti umenia a kultúry
   podnikateľské poradenstvo - oblasť kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava