Vytvořte fakturu

PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PLUS
IČO 31355099
TIN 2020325164
DIČ SK2020325164
Datum vytvoření 12 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLUS
Hollého 3
08001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 487 082 €
Zisk 27 031 €
Kapitál 905 894 €
Vlastní kapitál 846 568 €
Kontaktní informace
Email m.kollarova@centrum.sk
Telefon(y) 0264287253, 0517721376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 678,135
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 230,657
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 230,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,830
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 217,126
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,701
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 446,535
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,718
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,718
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 408,201
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,123
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,123
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,474
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 352,604
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,616
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,869
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,747
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 943
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 435
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,135
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 604,611
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 189,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 189,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,899
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 385,711
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 385,711
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,031
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,200
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 88
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,778
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,222
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,222
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,150
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,403
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,096
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,334
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,334
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,324
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,324
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 487,071
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 487,082
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 445,155
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,659
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 371,682
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,306
D. Služby (účtová skupina 51) 33,637
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,726
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,759
4. Sociální náklady (527, 528) 890
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,561
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,561
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 866
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,447
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,550
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27,550
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27,550
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,211
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,339
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,762
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,731
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,731
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355099 TIN: 2020325164 DIČ: SK2020325164
 • Sídlo: PLUS, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červenec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2002Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Zuzana Chmeliarová Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 24.04.2002
   04.06.2002Zrušené sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.11.1995Nové sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   24.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   07.02.1995Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava