Vytvořte fakturu

International Finance Group Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název International Finance Group Slovakia
IČO 31355145
TIN 2020811848
Datum vytvoření 06 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International Finance Group Slovakia
93030
Báč
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 20 968 463 €
Vlastní kapitál -279 680 €
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,867,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,867,729
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,867,729
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,115
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 734
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,868,844
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,292,571
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,500
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,500
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -18,299,591
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,161,415
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,068,463
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 50,952
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 50,952
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 19.12.2016
Files
4248498.tif
Date of updating data: 19.12.2016