Vytvořte fakturu

International Finance Group Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název International Finance Group Slovakia
IČO 31355145
TIN 2020811848
Datum vytvoření 06 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International Finance Group Slovakia
Báč 113
93030
Bratislava
Financial information
Zisk -18 013 272 €
Kapitál 20 968 463 €
Vlastní kapitál -279 680 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,867,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,867,729
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,867,729
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,595
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 100,734
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 861
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,969,324
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,292,091
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,500
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,500
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -286,319
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,013,272
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,261,415
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,219,415
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,000
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 50,952
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,068,463
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,012,792
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,012,792
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,012,792
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,012,792
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,013,272
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248498.tif
Date of updating data: 25.06.2015