Vytvořte fakturu

Kružlík - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kružlík
IČO 31355153
TIN 2020915105
DIČ SK2020915105
Datum vytvoření 19 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kružlík
Ďatelinová 2
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 219 €
Zisk 16 066 €
Kapitál 17 985 €
Vlastní kapitál 14 263 €
Kontaktní informace
Email krulop@krulop.sk
webové stránky http://www.krulop.sk
Telefon(y) +421243413191
Fax(y) 0243633751
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,577
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,257
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,257
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,688
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,300
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,817
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,571
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,265
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,329
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,208
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,584
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,066
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,936
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,936
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 293
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,759
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,705
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 179
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 58,219
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 58,219
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,077
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,512
C. Služby (účtová skupina 51) 8,807
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,148
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 482
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,128
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,142
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,900
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,416
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,416
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,415
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,727
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,661
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,066
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355153 TIN: 2020915105 DIČ: SK2020915105
 • Sídlo: Kružlík, Ďatelinová 2, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08 21.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ladislav Kružlík 6 640 € (100%) Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2013Nové obchodné meno:
   Kružlík s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďatelinová 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
   31.12.2012Zrušené obchodné meno:
   TUSCH spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 6 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie právnej pomoci komerčným právnikom
   faktoring
   21.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Kružlík Svätoplukova 30 Bratislava 821 08
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   03.05.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci komerčným právnikom
   faktoring
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   TUSCH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 6 Bratislava