Vytvořte fakturu

AUTO - TOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO - TOP
IČO 31355188
TIN 2020352389
DIČ SK2020352389
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - TOP
Mlynská dolina 7
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 123 486 €
Zisk -68 347 €
Vlastní kapitál -15 118 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254771442, 0903408293
Mobile(y) +421903408293
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 278,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 278,260
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 51,806
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,077
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,761
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 417
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 361,337
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,926
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,118
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68,347
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 420,263
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 370
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 419,743
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -738
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,612
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,497
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 417,372
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 123,486
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,489
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,202
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,795
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 188,651
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 72,383
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,048
C. Služby (účtová skupina 51) 10,470
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,088
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,085
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 51,890
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 234
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,453
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,165
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,790
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,224
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,224
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,221
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -67,386
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -68,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355188 TIN: 2020352389 DIČ: SK2020352389
 • Sídlo: AUTO - TOP, Mlynská dolina 7, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava 26.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rastislav Duda 6 639 € (100%) Romanova 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2008Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   03.10.2008Zrušené sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   14.05.1996Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   AUTO - TOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, oprava a údržba motorových vozidiel
   predaj súčastok a príslušenstva motorových vozidiel
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín