Vytvořte fakturu

PRO. Laika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO. Laika
IČO 31355218
TIN 2020294287
DIČ SK2020294287
Datum vytvoření 13 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO. Laika
Palackého 12
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 430 549 €
Zisk 12 467 €
Kapitál 1 357 569 €
Vlastní kapitál 655 684 €
Kontaktní informace
Email info@prolaika.sk
webové stránky http://www.prolaika.sk;http://prolaika.inshop.sk
Telefon(y) +421254414880, +421254647792, +421254414891
Mobile(y) +421911645118, +421911645121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,355,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,352
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,230
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,122
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,786
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 954,459
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 954,459
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,366
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,366
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,915
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 260,046
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,771
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,355,909
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,913
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,762
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,762
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,676
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,676
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 557,008
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 557,008
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,996
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 734
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 734
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 717,738
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 360,872
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360,872
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 285,082
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,380
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,907
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,812
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 685
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,524
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,430,583
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,430,549
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,139,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 263,688
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,894
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,394,374
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,723,027
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,389
D. Služby (účtová skupina 51) 369,835
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 202,268
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 146,886
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,699
4. Sociální náklady (527, 528) 3,683
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,077
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,367
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,367
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,466
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,945
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,237
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,480
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,480
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,446
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,262
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355218 TIN: 2020294287 DIČ: SK2020294287
 • Sídlo: PRO. Laika, Palackého 12, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02 15.07.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Podzimek 56 762 € (100%) Palackého 12 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   11.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nové sidlo:
   Palackého 12 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   14.07.2002Zrušené sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   13.07.1993Nové obchodné meno:
   PRO. Laika spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   fotografické služby
   výroba videa /videoslužby/
   opravy optických a opticko - mechanických prístrojov
   poradenstvo v oblasti fotoslužieb, videoslužieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava