Vytvořte fakturu

M.I.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.I.S.
IČO 31355242
TIN 2020351520
DIČ SK2020351520
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.I.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 721 886 €
Zisk 24 496 €
Kapitál 379 894 €
Vlastní kapitál 61 560 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268204111
Fax(y) 0268204110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 535,232
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 113,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,640
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,200
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,855
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 7,575
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,004
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 331
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 331
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 300
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 347,505
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 339,951
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339,951
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,554
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,868
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 477
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68,391
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,958
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 535,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,235
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,903
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,903
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,836
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,496
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,997
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,950
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 26,933
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,017
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 389,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 185,844
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,844
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,732
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 156,335
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 182
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,932
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 719,374
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 721,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 719,374
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,365
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,697
D. Služby (účtová skupina 51) 435,050
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 181,824
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,673
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,652
4. Sociální náklady (527, 528) 6,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,443
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,599
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,599
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 501
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,251
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,521
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,627
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,389
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 893
2. Ostatní náklady (562A) 893
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,382
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,139
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,643
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355242 TIN: 2020351520 DIČ: SK2020351520
 • Sídlo: M.I.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 20.11.1996
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 05.11.2007
  Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 05.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Drahoslava Ihringová 5 000 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  Ing. Eva Braviaková 5 000 € (33.3%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  Ing. Branislav Ihring 5 000 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.2007
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 05.11.2007
   16.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Drahuša Makovíniová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.11.2003
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Drahuša Makovíniová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.11.2003
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   22.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   21.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   17.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.05.2001Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   06.07.1999Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   19.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a vykonávanie školení v oblasti účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   18.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   M.I.S. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04