Vytvořte fakturu

M.I.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Obchodní název M.I.S.
IČO 31355242
TIN 2020351520
DIČ SK2020351520
Datum vytvoření 07 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.I.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 625 784 €
Zisk 12 165 €
Kapitál 379 894 €
Vlastní kapitál 61 560 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268204111
Fax(y) 0268204110
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 236,415
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 133,267
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 126,628
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,129
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,499
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,344
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 300
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,342
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,342
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,248
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,454
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 482
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,972
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,804
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,804
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,415
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 66,332
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 66,332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,165
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,418
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,415
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,389
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,026
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 112,336
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,168
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,168
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,939
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,426
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,620
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,620
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 15,047
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 623,726
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 625,784
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 623,726
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,058
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 69,094
D. Služby (účtová skupina 51) 330,740
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 174,537
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 124,108
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,156
4. Sociální náklady (527, 528) 8,273
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,380
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,024
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,024
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,427
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,089
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 223,892
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,105
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,792
2. Ostatní náklady (562A) 1,792
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,313
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,098
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,249
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,084
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,084
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,165
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016
 • IČO :31355242 TIN: 2020351520 DIČ: SK2020351520
 • Sídlo: M.I.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Drahoslava Ihringová Bratislava 851 04 20.11.1996
  Ing. Eva Braviaková Bratislava 851 01 05.11.2007
  Ing. Branislav Ihring Bratislava 851 04 05.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Drahoslava Ihringová 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 04
  Ing. Eva Braviaková 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 01
  Ing. Branislav Ihring 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 04
  JUDr. Miloslav Makovini 750 € (4.8%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.11.2016Noví spoločníci:
   JUDr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
   17.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.2007
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 05.11.2007
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   19.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a vykonávanie školení v oblasti účtovníctva
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   M.I.S. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb