Vytvořte fakturu

BLUE BOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLUE BOX
IČO 31355251
TIN 2020297785
DIČ SK2020297785
Datum vytvoření 19 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLUE BOX
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 541 138 €
Zisk 70 652 €
Kapitál 3 365 979 €
Vlastní kapitál 947 146 €
Kontaktní informace
Email ces@cesba.sk
Telefon(y) 0254433191, 0259201075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,061,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,019,412
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,019,412
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 675,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,341,892
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,525
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,969
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,031
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,031
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,792
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 146
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,556
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,835
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,721
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,892
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,892
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,061,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,017,798
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 122,851
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 122,851
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,285
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,285
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 812,010
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 812,010
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,652
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,003,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 146,831
12. Odložený daňový závazek (481A) 146,831
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 385,475
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183,701
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,701
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,800
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,562
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,930
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 78
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 404
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,086,700
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,692
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40,833
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 40,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 540,938
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 541,138
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 540,938
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 384,050
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,110
D. Služby (účtová skupina 51) 199,488
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,567
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,041
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 526
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33,605
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 128,543
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 128,543
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,737
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,088
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,340
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65,589
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 65,144
2. Ostatní náklady (562A) 65,144
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,576
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,512
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,860
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,322
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 12,538
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355251 TIN: 2020297785 DIČ: SK2020297785
 • Sídlo: BLUE BOX, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 17.05.2002
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 09.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. 122 851 € (100%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.05.2002
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   23.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   20.10.2003Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   13.06.2002Nové obchodné meno:
   BLUE BOX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko - investorská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   12.06.2002Zrušené obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   21.07.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava