Vytvořte fakturu

PRVÁ PREŠPORSKÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRVÁ PREŠPORSKÁ
IČO 31355307
TIN 2020817601
Datum vytvoření 19 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRVÁ PREŠPORSKÁ
Obchodná 53
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 863 €
Zisk -4 970 €
Vlastní kapitál -67 578 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,583
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,583
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,220
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,710
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,293
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -79,262
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -80,931
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,970
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,555
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 95,555
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 66,187
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,397
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,971
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,863
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,863
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,341
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,156
C. Služby (účtová skupina 51) 417
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,768
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,478
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,290
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,490
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,970
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256740.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355307 TIN: 2020817601
 • Sídlo: PRVÁ PREŠPORSKÁ, Obchodná 53, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka 19.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Rigo 3 983 € (60%) Nová ul 25 Nová Dedinka
  Karol Šajdík 2 656 € (40%) Kadnárova 45 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Karol Šajdík Kadnárova 45 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   PRVÁ PREŠPORSKÁ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 53 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Rigo Nová ul 25 Nová Dedinka
   Ing. Martin Jonáš Tranovského 28 Bratislava