Vytvořte fakturu

Slovenská poľovná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Obchodní název Slovenská poľovná
IČO 31355366
TIN 2020921936
DIČ SK2020921936
Datum vytvoření 23 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská poľovná
Rožňavská 2
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 054 €
Zisk -271 €
Kapitál 33 558 €
Vlastní kapitál -36 571 €
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,291
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,291
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,905
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,601
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,302
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,892
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,410
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,800
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -271
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,302
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 87,302
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,338
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,829
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,135
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,054
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,894
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,154
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,076
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 327
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,761
C. Služby (účtová skupina 51) 10,291
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 567
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 978
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,331
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 290
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 290
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 689
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -271
Date of updating data: 16.11.2016
Date of updating data: 16.11.2016