Vytvořte fakturu

Slovenská poľovná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenská poľovná
IČO 31355366
TIN 2020921936
DIČ SK2020921936
Datum vytvoření 23 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská poľovná
Rožňavská 2
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 051 €
Zisk 432 €
Kapitál 33 558 €
Vlastní kapitál -36 571 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,858
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,858
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,472
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,423
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 444
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 220
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,499
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 44,281
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,139
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -43,210
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 432
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,420
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 80,420
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,844
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 77,506
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,051
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,012
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,039
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,319
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 391
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 405
C. Služby (účtová skupina 51) 9,740
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 567
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 216
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,732
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,515
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 341
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 341
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -340
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,392
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 432
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355366 TIN: 2020921936 DIČ: SK2020921936
 • Sídlo: Slovenská poľovná, Rožňavská 2, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 28.03.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Vaverčák 6 639 € (100%) Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2009Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 28.03.2006
   08.09.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   25.04.2009Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   17.09.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   spracovanie kože
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   požičiavanie osobných motorových vozidiel a motocyklov
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   06.02.2008Nové obchodné meno:
   Slovenská poľovná spoločnosť, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výkon práva poľovníctva
   05.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   07.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   06.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   17.12.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Noví spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   25.10.1995Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   23.07.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava