Vytvořte fakturu

HIRK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HIRK
IČO 31355404
TIN 2020372563
DIČ SK2020372563
Datum vytvoření 16 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIRK
Matúškovská cesta 881
92400
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 681 186 €
Zisk 121 303 €
Kapitál 1 977 933 €
Vlastní kapitál 751 857 €
Kontaktní informace
Email hirk@stonline.sk
Telefon(y) 0317011501, 0317899142, 0317892538
Mobile(y) +421905904037
Fax(y) 0317011502
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,791,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 376,531
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 376,531
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,889
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 342
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 363,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,401,058
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,597
4. Zvířata (124) - /195/ 17
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,580
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,354,060
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,293,549
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,549
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,511
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,401
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,150
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,251
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,853
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,791,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 873,160
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 49,945
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 694,593
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 694,593
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 121,303
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 918,282
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 87,327
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 302
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 87,000
12. Odložený daňový závazek (481A) 25
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 491,874
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 371,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,611
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,120
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,760
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,155
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,172
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,172
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 329,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,677,208
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,681,186
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,626,006
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,203
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,977
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,492,797
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 33,992,539
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,630
D. Služby (účtová skupina 51) 103,662
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,462
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 118,717
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,961
4. Sociální náklady (527, 528) 4,784
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,710
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 80,068
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 80,068
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 79,067
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,659
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,389
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 528,378
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,674
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,674
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,674
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,983
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,728
2. Ostatní náklady (562A) 5,728
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 28,202
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,309
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 156,080
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,777
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,790
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 121,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355404 TIN: 2020372563 DIČ: SK2020372563
 • Sídlo: HIRK, Matúškovská cesta 881, 92400, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červenec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2007Nové sidlo:
   Matúškovská cesta 881 Galanta 924 00
   16.07.2007Zrušené sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   28.06.2007Nové sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   27.06.2007Zrušené sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   21.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   27.03.2007Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 789/29 Šaľa 927 00
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa Vznik funkcie: 14.03.1994
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   21.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením
   nákup a predaj ropných produktov
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   25.03.1994Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   24.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   16.07.1993Nové obchodné meno:
   HIRK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   šitie odevov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava