Vytvořte fakturu

KO & KA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KO & KA
IČO 31355412
TIN 2020336351
DIČ SK2020336351
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KO & KA
Kadnárova 102
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 181 704 €
Zisk 50 732 €
Kapitál 984 403 €
Vlastní kapitál 78 000 €
Kontaktní informace
Email koka@k-print.sk
webové stránky http://www.k-print.sk
Telefon(y) +421244648182, +421244871991, +421244885244, +421244885245, +421244648183, +421244649826
Mobile(y) +421905608333, +421911707102, +421903461972, +421903276662, +421918404288, +421948417613
Fax(y) 0244885245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 783,469
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 521,659
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,462
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,462
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 517,197
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,669
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,324
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 437,204
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,738
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,738
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 702
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 702
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 105,328
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 105,163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,163
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,802
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 780
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 137,022
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,240
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,240
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 783,469
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 70,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 70,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,250
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162,058
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 155,413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,645
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 351,536
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,263
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,263
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 137,389
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,103
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,729
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,959
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 78,093
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,656
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,656
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 130,487
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 97,169
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 33,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,181,818
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,181,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,103,014
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,856
V. Aktivace (účtová skupina 62) 340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,494
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 323,772
D. Služby (účtová skupina 51) 353,533
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 252,980
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,364
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,940
4. Sociální náklady (527, 528) 13,676
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,681
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 145,025
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 145,025
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 648
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,013
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,052
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 430,905
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 114
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 114
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,929
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,548
2. Ostatní náklady (562A) 13,548
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,381
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,815
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,505
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,194
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 311
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355412 TIN: 2020336351 DIČ: SK2020336351
 • Sídlo: KO & KA, Kadnárova 102, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 15.07.1997
  Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 15.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miloslav Khandl 35 000 € (50%) Rostovská 8 Bratislava 831 06
  Vladimír Kabaňa 35 000 € (50%) Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   13.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 15.07.1997
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   23.09.2002Nové sidlo:
   Kadnárova 102 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   07.11.1994Nové sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   06.11.1994Zrušené sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   31.05.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, jej spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   30.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   KO & KA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, nákup a predaj nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava