Vytvořte fakturu

LABOTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LABOTECH
IČO 31355421
TIN 2020420930
Datum vytvoření 27 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LABOTECH
Podhorská č. 3860/35
95639
Bratislava
Financial information
Zisk -1 534 €
Kapitál 90 886 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,882
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 90,827
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 90,882
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,350
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,887
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,674
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,684
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,534
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,532
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 780
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 10,075
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 52,577
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,678
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 488
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,411
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,000
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,000
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,000
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 54
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -54
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,054
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,534
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355421 TIN: 2020420930
 • Sídlo: LABOTECH, Podhorská č. 3860/35, 95639, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červenec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.1996Nové sidlo:
   120 Norovce 956 39
   13.08.1996Zrušené sidlo:
   Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   11.06.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   15.11.1995Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   12.05.1995Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Rudolf Vlnka P.O.Hviezdoslava 2270/10 Topoľčany
   11.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   23.11.1994Noví spoločníci:
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Vlnka P.O. Hviezdoslavova 2270/10 Topoľčany
   22.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.10.1993Noví spoločníci:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovniaková 20 Bratislava
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Illerrieden Stefan Seidel Vöhringer str. 58/1 Illerrieden SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   27.07.1993Nové obchodné meno:
   LABOTECH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba a oprava laboratórnej techniky mimo zdravotechniky /mechanických častí/
   Noví spoločníci:
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava
   Tibor Dobias Seydlitzstr str. 8 Ulm Nemecko
   Illerrieden Stefan Seidel Vöhringer str. 58/1 Illerrieden SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Morávková Rovnianská 20 Bratislava