Vytvořte fakturu

K.U. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K.U.
IČO 31355439
TIN 2020817634
DIČ SK2020817634
Datum vytvoření 28 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.U.
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 622 €
Zisk 84 157 €
Kapitál 211 397 €
Vlastní kapitál 149 221 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252923988, 0252923984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 203,008
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,881
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,881
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,774
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,654
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,835
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,618
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,786
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,532
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,532
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,532
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,333
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 4,333
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,921
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,296
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 625
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,341
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,341
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,008
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,378
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,659
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,659
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 127,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 127,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,157
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -57,878
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 493
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 493
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -101,015
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,013
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,013
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -129,247
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,857
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,795
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,939
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) -372
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,644
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 27,508
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 27,508
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 261,625
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 263,622
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 261,624
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,998
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,473
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,077
D. Služby (účtová skupina 51) 43,872
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,681
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,470
4. Sociální náklady (527, 528) 224
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,304
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,353
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,353
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,149
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,675
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,513
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,262
2. Ostatní náklady (562A) 1,262
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,251
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,512
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,637
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,157
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355439 TIN: 2020817634 DIČ: SK2020817634
 • Sídlo: K.U., Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 27.07.1995
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 12.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kasaj 14 938 € (75%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 3 984 € (20%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  Roman Vyňuchal 996 € (5%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   18.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   24.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   17.07.2004Noví spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   16.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   17.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1995
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   16.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   23.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   13.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   12.01.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkovej hry Bingo
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   11.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   K.U.K.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava