Vytvořte fakturu

ES & A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ES & A
IČO 31355498
TIN 2020317849
DIČ SK2020317849
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ES & A
Riazanská 108
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 289 309 €
Zisk 32 033 €
Kapitál 74 191 €
Vlastní kapitál -175 258 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.esa.sk
Telefon(y) +421244442766, +421255567446
Fax(y) 0244442767
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 113,535
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,045
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,045
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 600
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 445
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,740
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,747
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,709
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 85,404
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,239
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,239
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,589
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 109
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,480
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 750
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 750
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,535
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -143,225
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -186,213
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -186,213
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 256,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 132
12. Odložený daňový závazek (481A) 132
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 256,628
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,772
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,772
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 218,790
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,066
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 288,629
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 289,309
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 171,712
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 116,918
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 679
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,683
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 135,727
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,023
D. Služby (účtová skupina 51) 107,480
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,597
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,597
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,537
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,400
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,697
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,697
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,696
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,930
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 897
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 903
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,033
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31355498 TIN: 2020317849 DIČ: SK2020317849
 • Sídlo: ES & A, Riazanská 108, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10 07.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Pápay 9 959 € (100%) Chotárna 475/26 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.09.2013Zrušeny spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   18.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Chotárna 475/26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 07.09.1998
   17.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 01
   28.11.2003Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.
   27.11.2003Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   20.10.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 10
   19.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Na hrádzi 244 Bratislava 851 01
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Smolenická 12 Bratislava 851 05
   15.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Smolenická 12 Bratislava 851 05
   14.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   21.07.1994Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   20.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pápay
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   ES & A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrických strojov, prístrojov a komponentami
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   František Pápay 454 Tomášikovo 925 04
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Pápay