Vytvořte fakturu

SLOVART - EXPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVART - EXPO
IČO 31355536
TIN 2020295354
DIČ SK2020295354
Datum vytvoření 29 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVART - EXPO
Jakubovo nám. 12
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 793 €
Zisk 492 €
Kapitál 31 407 €
Vlastní kapitál 18 297 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265411375
Fax(y) 0265411375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,189
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,189
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,609
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,180
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,405
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,798
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,788
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,638
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,939
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 492
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,010
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,010
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 122
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,638
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,793
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,876
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 834
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,083
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,430
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,466
C. Služby (účtová skupina 51) 16,957
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 164
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 843
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,363
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,453
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 911
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 911
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -911
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,452
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015