Vytvořte fakturu

ACNielsen Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název ACNielsen Slovakia
IČO 31355587
TIN 2020317838
DIČ SK2020317838
Datum vytvoření 29 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACNielsen Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 952 799 €
Zisk 201 134 €
Kapitál 1 527 577 €
Vlastní kapitál 467 854 €
Kontaktní informace
Email sona.hvozdarova@nielsen.com
webové stránky http://www.nielsen.com;http://www.acnielsen.com
Telefon(y) +421255567842
Fax(y) 0255425164
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,098,461
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 140,686
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,652
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,652
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 139,034
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,247
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 63,787
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 799,557
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25,715
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,715
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 719,345
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 630,518
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 630,518
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,827
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 54,497
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,999
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 158,218
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,120
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 156,098
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,098,461
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587,638
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 379,201
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 455,572
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,371
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,134
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,823
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,020
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,503
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,517
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 447,563
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 377,989
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 377,989
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,438
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,043
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 233
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,240
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,408
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 36,832
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,952,313
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,952,799
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,952,313
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 486
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,654,942
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63,420
D. Služby (účtová skupina 51) 1,672,339
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 875,607
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 646,052
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 212,846
4. Sociální náklady (527, 528) 16,709
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,373
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,262
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,941
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,857
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,216,554
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,596
XII. Kurzové zisky (663) 5,596
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,366
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,909
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,451
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,770
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 284,087
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 82,953
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 80,073
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201,134
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016
 • IČO :31355587 TIN: 2020317838 DIČ: SK2020317838
 • Sídlo: ACNielsen Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 06.10.1997
  Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 16.03.2010
  Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika 15.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ACNielsen Cyprus Limited 6 639 € (100%) Limassol Cyprus
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.09.2016
   08.01.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 Vznik funkcie: 16.03.2010
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.1997
   26.11.2002Noví spoločníci:
   ACNielsen Cyprus Limited 284 Arch. Makarios III Avenue 3105 Limassol Cyprus
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   ACNielsen Slovakia s.r.o.
   29.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   nakladateľská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače