Vytvořte fakturu

ACNielsen Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2016
Basic information
Obchodní název ACNielsen Slovakia
IČO 31355587
TIN 2020317838
DIČ SK2020317838
Datum vytvoření 29 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACNielsen Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 890 227 €
Zisk -76 371 €
Kapitál 1 527 577 €
Vlastní kapitál 467 854 €
Kontaktní informace
Email sona.hvozdarova@nielsen.com
webové stránky http://www.nielsen.com;http://www.acnielsen.com
Telefon(y) +421255567842
Fax(y) 0255425164
Date of updating data: 11.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,326,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,545
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,219
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,219
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,326
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,326
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,138,498
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 78,418
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,862
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 71,556
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 885,980
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 841,391
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 841,391
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,589
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 174,100
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,868
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 169,232
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 141,480
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,628
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 138,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,326,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 386,505
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 455,573
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 455,573
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -76,371
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 891,430
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,225
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 328,676
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 201,944
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 201,944
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 36,383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,390
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,726
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 233
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 551,529
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 230,343
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 321,186
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 48,588
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 48,588
Date of updating data: 11.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,571,364
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,890,227
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,571,364
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 318,863
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,915,734
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 66,426
D. Služby (účtová skupina 51) 3,954,569
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 845,073
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 625,700
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 202,622
4. Sociální náklady (527, 528) 16,751
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,374
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,457
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,457
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,835
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,507
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 550,369
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,288
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 7,286
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,131
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,611
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,517
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,843
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,350
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,021
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 85,518
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,497
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -76,371
Date of updating data: 11.01.2016
Date of updating data: 11.01.2016
 • IČO :31355587 TIN: 2020317838 DIČ: SK2020317838
 • Sídlo: ACNielsen Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 06.10.1997
  Kyriakos Kyriakou ve Střešovičkách 1080/18 Praha 6 160 00 Česká republika 01.11.2009
  Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 16.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ACNielsen Cyprus Limited 6 639 € (100%) Limassol Cyprus
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 Vznik funkcie: 16.03.2010
   01.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Kyriakos Kyriakou ve Střešovičkách 1080/18 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2009
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.1997
   26.11.2002Noví spoločníci:
   ACNielsen Cyprus Limited 284 Arch. Makarios III Avenue 3105 Limassol Cyprus
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   ACNielsen Slovakia s.r.o.
   29.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   nakladateľská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače