Vytvořte fakturu

TECHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHEM
IČO 31355625
TIN 2020313757
DIČ SK2020313757
Datum vytvoření 02 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHEM
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 910 063 €
Zisk 423 873 €
Kapitál 1 648 020 €
Vlastní kapitál 1 145 487 €
Kontaktní informace
Email techem@techem.sk
webové stránky http://www.techem.sk
Telefon(y) +421249106411, +421249106427
Fax(y) 0249106440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,647,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 255,642
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 255,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,824
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 252,818
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,227,342
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,560
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,560
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 29,123
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,264
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 27,859
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 924,606
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 204,428
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,460
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,968
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 720,171
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 196,053
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,248
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 193,805
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 165,010
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,716
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 154,294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 42,821
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 42,821
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 336,305
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,284
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,284
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 412,077
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 412,077
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 423,873
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,634
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 24,554
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 24,554
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 256,253
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,319
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,567
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 48,374
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,087
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,428
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 147,827
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,195
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 122,632
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,919,282
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,910,063
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,254,764
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,622,540
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,290
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,469
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,902
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 766,709
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74,817
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 661
D. Služby (účtová skupina 51) 532,737
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 876,205
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 642,107
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 208,617
4. Sociální náklady (527, 528) 25,481
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,983
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 87,789
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 87,789
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 516
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,485
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550,161
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,502,380
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,219
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,219
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9,198
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,083
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 27
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,030
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,136
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 557,297
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 133,424
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 122,027
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,397
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 423,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355625 TIN: 2020313757 DIČ: SK2020313757
 • Sídlo: TECHEM, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 26.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Techem Energy Services GmbH 42 821 € (100%) Eschborn 657 60 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.11.2013
   10.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   29.09.2007Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o.
   28.09.2007Zrušené obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   25.09.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku
   24.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   08.09.2007Nové predmety činnosti:
   zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
   poradenstvo v oblasti meracej a regulačnej techniky
   montáž meracích a regulačných systémov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   07.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   01.09.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   26.06.1998Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie leasingu
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   13.01.1998Noví spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   12.01.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   02.08.1993Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného, spotrebného a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   Noví spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava