Vytvořte fakturu

MONT - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2015
Basic information
Obchodní název MONT - SERVIS
IČO 31355749
TIN 2020319499
DIČ SK2020319499
Datum vytvoření 03 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONT - SERVIS
Mlynské luhy 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 691 435 €
Zisk 137 910 €
Kapitál 458 624 €
Vlastní kapitál 171 736 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243637961, +421243637962, +421243637963
Mobile(y) +421903785245
Date of updating data: 14.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 502,665
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 186,094
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 186,094
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,515
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 138,078
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,501
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 314,599
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,952
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,952
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 229,433
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 227,376
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 227,376
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,620
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 437
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,214
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,095
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,119
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,972
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,972
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 502,665
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,146
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 11,737
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 11,737
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,910
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 333,568
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,452
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,343
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,109
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 326,061
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 208,188
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 208,188
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,332
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,541
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55
Date of updating data: 14.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,691,438
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,691,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,654
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,688,681
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,510,116
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,449
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,006
D. Služby (účtová skupina 51) 1,301,500
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 152,581
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 113,609
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,764
4. Sociální náklady (527, 528) 3,208
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,695
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,910
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,910
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 355,380
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,259
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,259
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,257
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 177,062
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,152
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,494
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -342
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,910
Date of updating data: 14.10.2015
Date of updating data: 14.10.2015