Vytvořte fakturu

A - Z REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A - Z REAL
IČO 31355927
TIN 2020903445
DIČ SK2020903445
Datum vytvoření 04 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A - Z REAL
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 868 €
Zisk -13 750 €
Kapitál 74 839 €
Vlastní kapitál -34 737 €
Kontaktní informace
Email azreal@azreal.sk
webové stránky http://www.azreal.sk
Telefon(y) +421255641709, +421255641710, +421255641711
Mobile(y) +421905385527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 61,250
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51,320
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51,285
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,417
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,019
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,849
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 35
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,002
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,759
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,588
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,588
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 171
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 243
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 99
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 928
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,250
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,487
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -52,376
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,623
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -63,999
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,822
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,302
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,671
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,671
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,869
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,298
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,030
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,441
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,441
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 915
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 915
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,687
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,868
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 312
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,374
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,538
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,440
D. Služby (účtová skupina 51) 16,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,880
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,467
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,367
4. Sociální náklady (527, 528) 46
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 560
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,877
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,877
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,670
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,011
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,120
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,120
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,790
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,750
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31355927 TIN: 2020903445 DIČ: SK2020903445
 • Sídlo: A - Z REAL, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 04.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Sotorníková 6 639 € (100%) Bodrocká 36 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.05.2007Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   26.06.2003Noví spoločníci:
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.08.1993
   25.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   13.02.2001Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov a výkon správy bytových a nebytových priestorov
   usporadúvanie a sprostredkovanie vzdelávacích, odborných podujatí a výstav
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   12.02.2001Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   30.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   29.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   A - Z REAL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   17.05.1995Nové sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   16.05.1995Zrušené sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   04.08.1993Nové obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností bez údržby a opráv
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava