Vytvořte fakturu

HETRIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HETRIX
IČO 31356061
TIN 2020921980
Datum vytvoření 30 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HETRIX
Bieloruská 6
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 92 883 €
Zisk -1 181 €
Kapitál 11 755 €
Vlastní kapitál 8 644 €
Kontaktní informace
Email asomtu@azet.sk
Telefon(y) +421245643014, +421245643015, +421245643016
Mobile(y) +421911463838
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,976
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,976
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 7,976
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,937
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,226
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,226
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,226
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,250
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,349
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,890
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -1,772
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 3,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,181
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,588
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 860
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 860
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 357
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,976
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 92,883
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,379
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,504
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,927
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,972
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,997
D. Služby (účtová skupina 51) 33,454
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,324
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,662
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 14,937
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,656
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 180
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,460
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatní náklady (562A) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,089
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,181
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,181
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4273115.tif
Date of updating data: 25.06.2015