Vytvořte fakturu

KZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KZ
IČO 31356087
TIN 2020319587
DIČ SK2020319587
Datum vytvoření 28 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KZ
Komárnická 26
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 848 833 €
Zisk 42 830 €
Kapitál 409 298 €
Vlastní kapitál 48 650 €
Kontaktní informace
Email office@kzsro.sk
Telefon(y) 0243415963, 0243638407, 0243638408, 0243638409, 0243915963
Mobile(y) +421911326657, +421911440277, +421911446387
Fax(y) 0243415923
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 347,931
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,341
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,093
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,543
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 250,699
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 46,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,687
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 32,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 167,845
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166,963
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,963
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 882
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,767
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,240
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,527
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,891
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,891
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 347,931
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,090
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,830
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 283,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,087
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,782
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,305
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 269,096
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 237,101
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,101
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,648
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,673
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,519
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,155
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,110
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,110
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,548
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 3,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,740,065
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,848,833
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,586,942
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 152,063
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,060
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 97,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,784,748
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,141,798
D. Služby (účtová skupina 51) 470,699
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 121,516
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,471
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,566
4. Sociální náklady (527, 528) 2,479
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,406
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,642
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,768
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,085
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,568
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,941
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,311
2. Ostatní náklady (562A) 1,311
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,786
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,939
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,146
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,316
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,316
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356087 TIN: 2020319587 DIČ: SK2020319587
 • Sídlo: KZ, Komárnická 26, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 02.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Jaklovský 16 600 € (100%) Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   17.07.2012Nové predmety činnosti:
   výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
   21.04.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba a hutnícke spracovanie kovu
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   27.04.2004Nové sidlo:
   Komárnická 26 Bratislava 821 01
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   22.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   21.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   29.07.1998Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov, s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   KZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu a služieb;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava