Vytvořte fakturu

BIC GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIC GROUP
IČO 31356184
TIN 2020397368
DIČ SK2020397368
Datum vytvoření 26 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIC GROUP
Zochova 5
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 861 €
Zisk 6 510 €
Kapitál 408 022 €
Vlastní kapitál 327 361 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254417522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 112,926
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 112,926
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 215,854
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,929
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 177,458
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 328,780
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 252,687
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 148,045
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 148,045
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 98,132
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,510
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,093
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,340
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,753
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,755
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,471
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,454
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,861
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,684
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,177
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,202
C. Služby (účtová skupina 51) 4,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,042
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 70
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 558
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,659
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,152
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 231
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 227
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 420
M. Úrokové náklady (562) 44
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 376
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,470
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356184 TIN: 2020397368 DIČ: SK2020397368
 • Sídlo: BIC GROUP, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Strelecký, CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 26.07.1993
  Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 22.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Strelecký, CSc. 37 011 € (25%) Hrobákova 24 Bratislava 851 02
  Ing. Ján Grega 37 011 € (25%) Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
  Ing. Roman Liczényi 37 011 € (25%) Bratislava 821 01
  Ing. Štefan Vrátny, PhD. 37 011 € (25%) Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.06.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký, , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   09.04.1997Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   08.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   07.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BIC GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   organizovnaie kurzov, školení a seminárov
   školiaca činnosť v oblasti managementu
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   uvádzanie spoločností na verejnosť
   tvorba a správa rizikového a rozvojového kapitálu
   poradenstvo a spracovanie porovnávacích štúdií v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava