Vytvořte fakturu

FINECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINECO
IČO 31356206
TIN 2020317816
DIČ SK2020317816
Datum vytvoření 12 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINECO
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 362 364 €
Zisk -75 948 €
Kapitál 733 503 €
Vlastní kapitál 445 256 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253413512, +421253418065, +421253418066, +421253418067
Mobile(y) +421903639952, +421903451478, +421903704777, +421903714777, +421903616777, +421903716777, +421903728777, +421903718777, +421903726777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 425,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 424,518
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 206,318
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,578
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 64,595
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,194
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,541
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 571,596
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 369,308
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 132,776
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 132,776
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 38,213
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,278
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 260,989
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -75,948
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,288
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 193
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 202,095
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,797
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,980
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,273
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 171,045
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 362,364
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 357,314
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,050
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 454,687
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,377
C. Služby (účtová skupina 51) 58,907
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 79,070
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,829
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 113,729
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 152,567
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,208
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -92,323
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 270,030
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 17,911
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 17,894
X. Úrokové výnosy (662) 17
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 573
M. Úrokové náklady (562) 364
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 209
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 17,338
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -74,985
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 963
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -75,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356206 TIN: 2020317816 DIČ: SK2020317816
 • Sídlo: FINECO, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 12.08.1993
  Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
  Ing. Dušan Hesek, CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 12.08.1993
  Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubica Halmová 33 194 € (25%) Bazovského 22 Bratislava 841 05
  Ing. Vladimíra Pechová 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  Ing. Dušan Hesek, CSc. 33 194 € (25%) Bratislavská 292 Kúty 908 01
  Ing. Peter Pecha 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   02.02.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   27.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   05.03.1997Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   04.03.1997Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FINECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok