Vytvořte fakturu

VIKI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIKI
IČO 31356249
TIN 2020313779
DIČ SK2020313779
Datum vytvoření 03 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIKI
Bajzova 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 489 855 €
Zisk 7 580 €
Kapitál 102 722 €
Vlastní kapitál 56 784 €
Kontaktní informace
Email viki@viki.sk
Telefon(y) 0243421171, 0243427664, 0243427665
Mobile(y) +421903461520, 0903461520
Fax(y) 0243421171
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 116,721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,721
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,862
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,862
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,414
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,414
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,414
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,445
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,518
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,927
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,364
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,481
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,761
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,280
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,357
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,973
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,026
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,026
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,494
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,909
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,345
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 384
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 489,856
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 489,855
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 489,855
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 400,409
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,574
D. Služby (účtová skupina 51) 34,201
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,625
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,235
4. Sociální náklady (527, 528) 1,390
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 513
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,671
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 58
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,517
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatní náklady (562A) 253
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 566
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 698
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,458
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,732
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,152
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,152
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356249 TIN: 2020313779 DIČ: SK2020313779
 • Sídlo: VIKI, Bajzova 6, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42 22.09.2005
  RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava 03.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michail Kolev 3 983 € (60%) Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
  RNDr. Igor Jánov 2 656 € (40%) Bajzova 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
   21.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   19.03.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   16.11.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   15.11.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   VIKI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba a predaj učebných pomôcok
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava