Vytvořte fakturu

HMH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HMH
IČO 31356273
TIN 2020345679
DIČ SK2020345679
Datum vytvoření 27 Červenec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HMH
Tavarikova osada 39
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 920 986 €
Zisk 2 388 844 €
Kapitál 5 081 192 €
Vlastní kapitál 4 694 682 €
Kontaktní informace
Email mediamarketing@hmh.sk
Telefon(y) 0250261753, 0232332101, 0232332102, 0232332109
Fax(y) 0250261757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,295,225
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 248,223
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,624
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,624
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 241,599
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,280
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 200,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,040,276
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 606,503
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 195,841
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 404,718
3. Výrobky (123) - /194/ 5,911
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 89,692
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,344
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 29,348
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,467,190
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,444,208
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,444,208
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,982
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,876,891
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,770
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,866,121
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,726
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,726
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,295,225
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,552
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 498
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,250
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,250
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,166,960
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,166,960
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,388,844
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,872
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,127
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,127
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 519,426
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,867
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,867
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,524
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 75,206
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 48,618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 340,795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 192,319
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,219
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 147,100
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,801
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,990
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,811
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,921,378
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,920,986
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,329,489
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,566,223
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,863
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,445
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,265
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,701
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,851,409
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 842,073
D. Služby (účtová skupina 51) 462,590
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,465,361
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,073,695
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 360,291
4. Sociální náklady (527, 528) 31,375
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,811
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,393
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,393
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,069,577
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,604,357
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 392
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 370
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 370
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,856
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 477
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,464
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,068,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 679,269
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 689,657
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,388
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,388,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356273 TIN: 2020345679 DIČ: SK2020345679
 • Sídlo: HMH, Tavarikova osada 39, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červenec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava 27.07.1993
  Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 27.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Horváth 10 000 € (50%) Čs. Parašutistov 21 Bratislava
  Ing. Marián Matejovič 10 000 € (50%) Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   02.08.2012Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, opravy a údržba meracej, regulačnej a riadiacej techniky
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.07.1993
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   15.08.2003Nové obchodné meno:
   HMH, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1993
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   14.08.2003Zrušené obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   29.06.1994Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   02.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   01.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   27.07.1993Nové obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tavarikova osada 39 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky, hardware, elektrotechnického a elektronického tovaru
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
   poradenská, lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica