Vytvořte fakturu

RIVER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RIVER
IČO 31356346
TIN 2020329212
DIČ SK2020329212
Datum vytvoření 06 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVER
Športová 441
90046
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 232 568 €
Zisk 1 454 €
Kapitál 327 469 €
Vlastní kapitál 10 208 €
Kontaktní informace
Email river@riversro.sk
webové stránky http://www.riversro.sk
Telefon(y) +421245951201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 268,478
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 210,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 210,341
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,973
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 99,524
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 844
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,336
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,503
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,503
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,883
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,883
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 404
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,546
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 801
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,478
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,662
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,928
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,355
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,283
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,888
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 861
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 72,639
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 34,202
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,072
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,281
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,281
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,125
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 889
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,735
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,114
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,114
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 56,928
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 56,928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 182,434
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 232,568
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 182,434
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,384
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,028
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,843
D. Služby (účtová skupina 51) 37,195
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,370
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,616
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,266
4. Sociální náklady (527, 528) 488
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,414
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,471
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,735
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,396
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 321
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 321
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 321
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,447
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,141
2. Ostatní náklady (562A) 3,141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 306
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,414
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356346 TIN: 2020329212 DIČ: SK2020329212
 • Sídlo: RIVER, Športová 441, 90046, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29 11.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubica Hudáková 6 639 € (100%) Nová 22 Nová Dedinka 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.2004Nové sidlo:
   Športová 441 Most pri Bratislave 900 46
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardu
   11.04.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   10.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   06.08.1993Nové obchodné meno:
   RIVER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov a polotovarov
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie biliardu
   Noví spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany