Vytvořte fakturu

LOG-TRANS Internationale Spedition - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LOG-TRANS Internationale Spedition
IČO 31356427
TIN 2020319488
DIČ SK2020319488
Datum vytvoření 20 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOG-TRANS Internationale Spedition
Tomášikova 50/D
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 897 260 €
Zisk 27 391 €
Kapitál 292 481 €
Vlastní kapitál 180 194 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.logtrans.sk
Telefon(y) +421245690513, +421245690782, +421245690390
Fax(y) 0245690513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 274,055
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 398
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 398
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,410
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 122,355
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 111,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,860
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,495
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 147,055
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 570
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 146,485
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,247
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,247
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,055
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,437
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,189
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 11,536
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 11,536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,018
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,018
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,391
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 843
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 843
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 116,277
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 112,514
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,514
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,187
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 759
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,302
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 885,325
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 897,260
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 885,325
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 861,094
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,376
D. Služby (účtová skupina 51) 804,683
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,309
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,750
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,421
4. Sociální náklady (527, 528) 1,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 333
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,393
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,266
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 294
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 294
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 294
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 484
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 122
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 362
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,976
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,585
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,585
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,391
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356427 TIN: 2020319488 DIČ: SK2020319488
 • Sídlo: LOG-TRANS Internationale Spedition, Tomášikova 50/D, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 20.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oľga Tokošová 750 € (11.3%) Žilinská 10 Bratislava 811 05
  Uwe Georg Marx 5 889 € (88.7%) Průhonice 252 43 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2014Noví spoločníci:
   Uwe Georg Marx Na Míchovkách II. 668 Průhonice 252 43 Česká republika
   02.02.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 50/D Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.08.1993
   01.02.2008Zrušené sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   LOG-TRANS Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   16.01.1996Zrušené obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v doprave;
   Noví spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava