Vytvořte fakturu

FERRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FERRO
IČO 31356435
TIN 2020301437
DIČ SK2020301437
Datum vytvoření 12 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERRO
Karpatská 2
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 243 184 €
Zisk 11 802 €
Kapitál 39 731 €
Vlastní kapitál 4 503 €
Kontaktní informace
Email ferro@ferro.sk
Telefon(y) 0335342611, 0335342612, 0335342613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 74,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,473
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,473
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,473
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,142
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,374
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,321
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,658
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,658
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,658
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,110
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 844
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,266
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,615
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,305
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,797
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -32,797
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,802
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 382
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 382
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,928
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,348
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,348
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,127
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 598
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 239,932
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 243,184
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 210,438
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,494
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,252
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 228,737
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 161,801
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,581
D. Služby (účtová skupina 51) 40,369
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,351
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,067
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,840
4. Sociální náklady (527, 528) 444
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 536
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,867
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,867
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 222
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,447
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,181
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 375
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 374
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,055
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 752
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,303
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,680
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,767
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 965
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 965
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356435 TIN: 2020301437 DIČ: SK2020301437
 • Sídlo: FERRO, Karpatská 2, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01 12.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Kupka 3 320 € (50%) Hospodárska 57 Trnava 917 01
  Ing. Ronald Kupka 1 992 € (30%) Trnava 917 00
  MUDr. Roland Kupka 1 328 € (20%) Trnava 917 00
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Ronald Kupka Na Hlinách 19 Trnava 917 00
   MUDr. Roland Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 00
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FERRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti vrátane prístrojov, strojov, zariadení a technológií pre celý priemysel
   kompletácia tovarov z plastických hmôt a materiálov
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01