Vytvořte fakturu

Gastrotel BHK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gastrotel BHK
IČO 31356508
TIN 2020839491
DIČ SK2020839491
Datum vytvoření 10 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gastrotel BHK
Miletičova ul. - trhovisko
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 033 €
Zisk -8 704 €
Kapitál 51 544 €
Vlastní kapitál -990 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,853
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,853
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,853
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,831
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 50
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,773
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,008
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,694
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,188
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,188
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 463
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,641
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,641
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,704
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,611
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,537
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 512
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,852
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,173
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,074
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 767
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,033
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,484
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,112
D. Služby (účtová skupina 51) 1,327
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,076
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,732
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,732
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 237
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,451
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,561
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,293
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,740
2. Ostatní náklady (562A) 2,740
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 553
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,293
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,744
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,704
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356508 TIN: 2020839491 DIČ: SK2020839491
 • Sídlo: Gastrotel BHK, Miletičova ul. - trhovisko, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 16.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rudolf Hurta 6 971 € (100%) Záhradná 1058/12 Senica 905 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Hurta Záhradná 12/1058 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   03.07.2007Noví spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   02.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   05.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.07.1999Noví spoločníci:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   10.08.1993Nové obchodné meno:
   Gastrotel BHK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova ul. - trhovisko Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s rozličným tovarom vo forme kúpy a predaja
   pohostinské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava