Vytvořte fakturu

STOP auto - moto revue - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STOP auto - moto revue
IČO 31356567
TIN 2020326044
DIČ SK2020326044
Datum vytvoření 18 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOP auto - moto revue
Koprivnická 9/B
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 966 €
Zisk -14 330 €
Kapitál 124 100 €
Vlastní kapitál -231 303 €
Kontaktní informace
Email stop@stopmagazin.sk
Telefon(y) 0220711113
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 115,423
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,756
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,756
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,756
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,232
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,591
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,591
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,687
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,687
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 250
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,432
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,769
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 699
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 804
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,435
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,435
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 115,423
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -239,297
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,286
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,286
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,110
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,556
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,556
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -253,919
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,077
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -318,996
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,330
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,001
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 221,459
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 220,780
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 679
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,506
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,506
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,080
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,474
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,818
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 719
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 162,523
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,966
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,961
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 142,562
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,443
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,939
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 69,401
D. Služby (účtová skupina 51) 87,116
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 529
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,367
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,367
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,973
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,006
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 129
2. Ostatní náklady (562A) 129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -397
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,370
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,330
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015