Vytvořte fakturu

JK - TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.09.2016
Basic information
Obchodní název JK - TRADING
IČO 31356656
TIN 2020345646
DIČ SK2020345646
Datum vytvoření 16 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JK - TRADING
Mečíkova 30
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 816 350 €
Zisk -7 087 €
Kapitál 638 064 €
Vlastní kapitál 288 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264538622, +421264774583, +421264774591, +421264774593, +421264774620, +421264776790
Date of updating data: 21.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 645,833
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,876
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,329
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,982
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 552,084
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 71,613
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 71,613
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 450,768
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 449,723
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 449,723
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,045
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,703
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,711
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,992
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 562
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 645,833
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,123
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 282,256
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 282,256
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,710
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 66
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 358,593
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 345,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,808
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,921
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,197
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,667
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,051
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,051
Date of updating data: 21.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 764,244
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 816,350
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 762,063
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,181
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,583
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,523
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 824,243
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 672,045
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,935
D. Služby (účtová skupina 51) 40,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,950
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,631
4. Sociální náklady (527, 528) 2,080
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,585
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,576
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,576
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,583
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,001
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,893
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,614
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,056
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4,054
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 215
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,687
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,206
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,087
Date of updating data: 21.09.2016
Date of updating data: 21.09.2016
 • IČO :31356656 TIN: 2020345646 DIČ: SK2020345646
 • Sídlo: JK - TRADING, Mečíkova 30, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika 29.06.2004
  Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika 17.05.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Knap 6 000 € (60%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  Mgr. Pavel Strnad 1 000 € (10%) Bochov 364 71 Česká republika
  JK - Trading spol. s r.o. 2 000 € (20%) Praha 5 155 21 Česká republika
  Ing. Josef Štech 1 000 € (10%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika Vznik funkcie: 29.06.2004
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   06.06.2007Noví spoločníci:
   JK - Trading spol. s r.o. Křivatcová 421/5 Praha 5 155 21 Česká republika
   Ing. Josef Štech Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika Vznik funkcie: 17.05.2007
   27.05.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   servis zdravotníckej techniky
   23.03.1998Nové sidlo:
   Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   16.08.1993Nové obchodné meno:
   JK - TRADING, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením);