Vytvořte fakturu

NEXIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NEXIM
IČO 31356664
TIN 2020351531
DIČ SK2020351531
Datum vytvoření 24 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEXIM
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 493 €
Zisk 6 784 €
Kapitál 118 997 €
Vlastní kapitál -122 404 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262524597, +421262524598
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 118,923
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,403
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,403
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 73,195
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,195
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,325
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,992
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 333
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,923
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,620
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -132,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -132,362
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,784
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 234,543
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,306
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,712
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,939
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 347
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,975
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,264
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 125,493
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 125,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 123,802
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,691
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,949
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 93,626
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,887
D. Služby (účtová skupina 51) 11,083
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,125
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 725
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 264
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 964
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,544
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,897
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 744
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 744
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -744
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,800
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,016
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,016
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,784
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356664 TIN: 2020351531 DIČ: SK2020351531
 • Sídlo: NEXIM, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03 24.08.1993
  Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05 10.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Madarás 4 980 € (50%) Červeňova 23 Bratislava 811 03
  Danka Kleinová 4 979 € (50%) Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05
   Nový štatutárny orgán:
   Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05 Vznik funkcie: 10.02.2010
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Haanova 3 Bratislava 851 04
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   propagačná a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03
   04.02.2002Zrušeny spoločníci:
   DROCA Holding spol. s r.o. IČO: 26 134 624 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   IB Holding spol. s r.o. IČO: 25 770 012 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   06.06.2000Noví spoločníci:
   DROCA Holding spol. s r.o. IČO: 26 134 624 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   IB Holding spol. s r.o. IČO: 25 770 012 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   TRADEX HOLDINGS akciová spoločnosť IČO: 63 998 971 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   JUDr. Ivan Bureš Štefánikova 30 Praha 5 Česká republika
   JUDr.Ing. Miloš Vasovič Dobrovského 13 Praha 7 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   TRADEX HOLDINGS akciová spoločnosť IČO: 63 998 971 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   JUDr. Ivan Bureš Štefánikova 30 Praha 5 Česká republika
   JUDr.Ing. Miloš Vasovič Dobrovského 13 Praha 7 Česká republika
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   CONEXIM s.r.o. Pod Kaštany 3 Praha 6 Česká republika
   GASTEX s.r.o. Úvalská 34 Praha 10 Česká republika
   24.08.1993Nové obchodné meno:
   NEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj;
   obchodné zastúpenie a iné obchodné služby v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania;
   Noví spoločníci:
   CONEXIM s.r.o. Pod Kaštany 3 Praha 6 Česká republika
   GASTEX s.r.o. Úvalská 34 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03