Vytvořte fakturu

HELGA STOLZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HELGA STOLZ
IČO 31356745
TIN 2020317871
DIČ SK2020317871
Datum vytvoření 24 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELGA STOLZ
Dorastenecká 28
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 418 085 €
Zisk 50 067 €
Kapitál 233 015 €
Vlastní kapitál 29 635 €
Kontaktní informace
Email info@helga-stolz.sk
webové stránky http://www.helga-stolz.sk
Telefon(y) +421243711905, +421243712361
Fax(y) 0243712361
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 256,814
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,639
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 155,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,982
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,320
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,337
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,935
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,998
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,183
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,815
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,108
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,768
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,768
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,829
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,648
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,181
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,240
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,240
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 256,814
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,702
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,394
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,394
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,602
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,602
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,067
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,112
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 132,302
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 131,430
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 872
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,436
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,162
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,162
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,865
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,661
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,265
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,870
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,613
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,374
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 410,747
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 418,085
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,277
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 35,624
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 362,846
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 671
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,874
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,679
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,185
D. Služby (účtová skupina 51) 165,293
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 123,511
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 90,627
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,704
4. Sociální náklady (527, 528) 3,180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,902
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,819
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,819
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,485
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,211
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,590
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,912
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,772
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,772
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,911
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,300
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,233
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,233
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,067
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356745 TIN: 2020317871 DIČ: SK2020317871
 • Sídlo: HELGA STOLZ, Dorastenecká 28, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ingrid Horáčková Majerská 48 Bratislava 821 07 11.10.1993
  Mag. Otto Nadrasky Grafenworth 3484 Rakúsko 19.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2012Nové predmety činnosti:
   výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
   výroba bižutérie a suvenírov
   výroba sviečok
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   07.08.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   12.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Horáčková Majerská 48 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.10.1993
   Mag. Otto Nadrasky Grafenworth 3484 Rakúsko Vznik funkcie: 19.05.2004
   11.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Horáčková Wolkrova 39 Bratislava
   25.10.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   09.10.1998Nové sidlo:
   Dorastenecká 28 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H. Grafenwörth 3484 Rakúsko
   08.10.1998Zrušené sidlo:
   Bojnická 6 Bratislava 832 83
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H. Grafenwörth 3484 Rakúsko
   11.10.1993Nové sidlo:
   Bojnická 6 Bratislava 832 83
   Noví spoločníci:
   Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H. Grafenwörth 3484 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Horáčková Wolkrova 39 Bratislava
   10.10.1993Zrušené sidlo:
   Kvačalova 41 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H.
   Štefan Krivda Gwerkovej 12 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Krivda Gwerkovej 12 Bratislava 851 04
   24.08.1993Nové obchodné meno:
   HELGA STOLZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kvačalova 41 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba keramických výrobkov podľa predlohy
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mag. Helga Stolz Gesellschaft m.b.H.
   Štefan Krivda Gwerkovej 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Krivda Gwerkovej 12 Bratislava 851 04