Vytvořte fakturu

TRI K - S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název TRI K - S
IČO 31356788
TIN 2020313768
DIČ SK2020313768
Datum vytvoření 23 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRI K - S
Dulovo nám. 13
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 071 €
Zisk -4 960 €
Kapitál 254 237 €
Vlastní kapitál 221 078 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421902686451
Mobile(y) +421902686451
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 66,090
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 66,090
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,341
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 155,728
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 153,006
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 315
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 453
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 850
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 221,818
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 208,479
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 229,081
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 843
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,124
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,339
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,574
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,315
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,310
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,317
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 450
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,071
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,314
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,389
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,368
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,440
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,800
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,611
C. Služby (účtová skupina 51) 13,814
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,562
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 525
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,867
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,261
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,369
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,478
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,631
M. Úrokové náklady (562) 1,323
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 308
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,631
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,000
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,960
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017