Vytvořte fakturu

EPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název EPA
IČO 31356851
TIN 2020352400
DIČ SK2020352400
Datum vytvoření 23 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPA
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 900 €
Zisk -926 €
Kapitál 24 496 €
Vlastní kapitál 14 037 €
Kontaktní informace
Email epa@epas.sk
Telefon(y) 0243637551
Fax(y) 0243637551
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,328
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,328
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,315
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,315
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,315
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,893
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,660
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,233
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 190
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,411
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 145
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 145
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 727
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 727
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -926
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,729
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,924
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,924
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,805
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 68
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 101
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 64
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,900
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,794
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 709
D. Služby (účtová skupina 51) 30,049
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,026
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,517
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 509
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,010
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -926
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016
 • IČO :31356851 TIN: 2020352400 DIČ: SK2020352400
 • Sídlo: EPA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 09.06.2003
  Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 13.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Schramm 3 320 € (50%) Bratislava
  Ing. Katarína Nemčíková 3 320 € (50%) Karpatská 1131 Lozorno 900 55
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.08.2016Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nemčíková Karpatská 1131 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.07.2016
   01.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.06.2003
   26.01.2010Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   12.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   EPA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť;
   účtovné poradenstvo;
   organizačné a ekonomické poradenstvo;
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   marketingové služby;
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutí;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia