Vytvořte fakturu

UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Obchodní název UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
IČO 31356877
TIN 2020836301
DIČ SK2020836301
Datum vytvoření 06 Srpen 1993
Company category Družstvo
Sídlo UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
Staré grunty 172/A
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 842 €
Zisk -6 138 €
Kapitál 1 221 888 €
Vlastní kapitál 1 011 785 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262312854
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,535
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,958
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,094
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51,535
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,773
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,500
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,500
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,411
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,138
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,762
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,378
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,384
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 234
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,150
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,842
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,170
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,670
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,506
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 3,241
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,224
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,664
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,557
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 918
X. Úrokové výnosy (662) 832
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 86
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,234
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,234
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -316
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,980
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 158
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,138
Date of updating data: 16.12.2015
Date of updating data: 16.12.2015