Vytvořte fakturu

LANMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LANMAX
IČO 31356893
TIN 2020325153
DIČ SK2020325153
Datum vytvoření 30 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LANMAX
Nezábudkova 40
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 632 €
Zisk -1 372 €
Kapitál 14 540 €
Vlastní kapitál 13 090 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,166
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,166
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,166
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,432
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,432
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,598
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,717
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 368
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,154
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,372
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,881
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 228
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,653
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,632
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,674
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 958
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,827
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,247
C. Služby (účtová skupina 51) 4,339
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,341
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 156
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,744
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -195
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,088
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 50
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 49
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 267
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 267
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -217
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -412
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31356893 TIN: 2020325153 DIČ: SK2020325153
 • Sídlo: LANMAX, Nezábudkova 40, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Lančarič Tomášikova 22 Bratislava 821 02 15.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Lančarič 11 203 € (37.5%) Tomášikova 22 Bratislava 821 02
  Miloš Šilhár 7 469 € (25%) Poľná 43 Šenkvice 900 81
  Alfonz Lančarič 11 203 € (37.5%) Tehelná 5710/4 Trnava 917 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2015Nové obchodné meno:
   LANMAX s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezábudkova 40 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Miloš Šilhár Poľná 43 Šenkvice 900 81
   Alfonz Lančarič Tehelná 5710/4 Trnava 917 01
   Martin Lančarič Tomášikova 22 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Lančarič Tomášikova 22 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.01.2015
   14.01.2015Zrušené obchodné meno:
   SONICCA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Skoroceľova 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Štubniak Skoroceľová 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Štubniak Skoroceľová 4 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   22.05.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   administratívne služby
   reklamné a marketingové služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   25.06.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb. Technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Štubniak Skoroceľová 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Štubniak Skoroceľová 4 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   13.09.1996Nové sidlo:
   Skoroceľova 4 Bratislava 821 07
   12.09.1996Zrušené sidlo:
   Herlianska 5 Bratislava 821 02
   04.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   03.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   16.10.1995Noví spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   15.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Marian Peciar Bernolákova 634 Nováky
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   08.12.1994Nové sidlo:
   Herlianska 5 Bratislava 821 02
   07.12.1994Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 821 02
   30.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Marian Peciar Bernolákova 634 Nováky
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   29.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Marian Peciar Bernolákova 634 Nováky
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   30.08.1993Nové obchodné meno:
   SONICCA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   agentúrna a vydavateľská činnosť
   nahrávanie CD (Compact Disc)
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Horňák Fedákova 36 Bratislava
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Marian Peciar Bernolákova 634 Nováky
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Daniela Kardošová Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Štubniak Miletičova 45 Bratislava