Vytvořte fakturu

LANMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Obchodní název LANMAX
IČO 31356893
TIN 2020325153
DIČ SK2020325153
Datum vytvoření 30 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LANMAX
Nezábudkova 40
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 221 €
Zisk -832 €
Kapitál 14 540 €
Vlastní kapitál 13 090 €
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 650,337
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 650,337
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,221
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 693,558
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,885
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 368
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -18,526
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -832
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 682,673
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 228
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 463,523
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,433
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 423,130
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 218,922
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,221
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,166
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,055
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,051
C. Služby (účtová skupina 51) 362
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,166
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 170
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -362
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 13
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 56
M. Úrokové náklady (562) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 51
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -42
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 128
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -832
Date of updating data: 13.01.2017
Date of updating data: 13.01.2017