Vytvořte fakturu

FUTURAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FUTURAL
IČO 31357041
TIN 2020326550
DIČ SK2020326550
Datum vytvoření 31 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FUTURAL
Trenčianska 56
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 344 €
Zisk 77 €
Kapitál 64 879 €
Vlastní kapitál 60 654 €
Kontaktní informace
Email futural@ba.psg.sk
Telefon(y) 0264462111, 05341182453411824, 053453411824
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,955
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,955
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,955
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,425
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 396
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,411
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,380
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,966
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 458
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,792
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 77
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,414
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 197
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,273
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,795
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,414
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 944
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,344
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,482
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 862
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,172
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,230
C. Služby (účtová skupina 51) 5,698
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,556
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 244
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,470
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,974
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,172
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,554
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 135
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -135
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,037
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 77
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357041 TIN: 2020326550 DIČ: SK2020326550
 • Sídlo: FUTURAL, Trenčianska 56, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09 22.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Prachár 6 639 € (100%) Trenčianska 56 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.10.2009Nové obchodné meno:
   FUTURAL, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   21.10.2009Zrušené obchodné meno:
   FUTURAL, s.r.o. v jazyku slovenskom FUTURAL, GmbH v jazyku nemeckom
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   20.11.2004Nové sidlo:
   Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Zvolenská 35 Bratislava 821 09
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   12.10.1995Nové sidlo:
   Zvolenská 35 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   11.10.1995Zrušené sidlo:
   Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   07.04.1994Nové obchodné meno:
   FUTURAL, s.r.o. v jazyku slovenskom FUTURAL, GmbH v jazyku nemeckom
   Nové sidlo:
   Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   06.04.1994Zrušené obchodné meno:
   MAPAM - STUDIO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie rekvizít a kostýmových doplnkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   MAPAM - STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba scénických dekorácií, rekvizít, kostýmových doplnkov a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj reklamných úžitkových a priemyselných produktov v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie rekvizít a kostýmových doplnkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09