Vytvořte fakturu

ARETS GRAPHICS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARETS GRAPHICS
IČO 31357130
TIN 2020336285
DIČ SK2020336285
Datum vytvoření 30 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARETS GRAPHICS
Kyjevská 2
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 599 165 €
Zisk 7 567 €
Kapitál 1 015 506 €
Vlastní kapitál 330 116 €
Kontaktní informace
Email arets@arets.sk
Telefon(y) 0254789549
Fax(y) 0254788827
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,102,233
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 584,371
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 584,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 407,946
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 154,591
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 515,840
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 90,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,483
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,675
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 42,145
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 42,145
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,145
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 378,110
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 378,062
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,062
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,427
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,514
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,913
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,022
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,994
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,102,233
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,958
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,898
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,241
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,241
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 293,949
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 293,949
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,567
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59,424
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 33,190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 174
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 26,060
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 378,496
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 290,134
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,134
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,090
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,694
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,436
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,783
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,359
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 138,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 138,899
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 209,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,527,469
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,599,165
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,526,387
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 61,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,029
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,577,649
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,148,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,863
D. Služby (účtová skupina 51) 150,560
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 143,663
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,596
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,464
4. Sociální náklady (527, 528) 3,603
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,109
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,397
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,397
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,020
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,298
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,516
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,307
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,527
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,500
2. Ostatní náklady (562A) 5,500
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 120
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,907
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,514
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,002
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,435
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,435
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357130 TIN: 2020336285 DIČ: SK2020336285
 • Sídlo: ARETS GRAPHICS, Kyjevská 2, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 11.06.1998
  Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 30.08.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miloš Kuklovský 2 324 € (35%) Jamnického 5 Bratislava 841 05
  Ing. Roman Kuklovský 2 324 € (35%) Sliačska 1/E Bratislava 831 03
  Ing. Alexander Kuklovský 1 992 € (30%) Psáry 252 44 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.02.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   výstavnícka činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03
   Ing. Alexander Kuklovský Do polí 449 Psáry 252 44 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   02.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   01.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   28.11.2000Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   27.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   13.10.1999Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1999Zrušené obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   25.06.1998Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   30.08.1993Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kyjevská 2 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika