Vytvořte fakturu

MOTORSPORT DNV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název MOTORSPORT DNV
Stav V likvidaci
IČO 31357148
TIN 2020908747
DIČ SK2020908747
Datum vytvoření 02 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOTORSPORT DNV
Korabinského 33
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 000 €
Zisk -8 952 €
Kapitál 1 264 340 €
Vlastní kapitál 977 204 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 00264782326, 0264782326
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 47,267
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 47,267
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,744
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,213,057
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,099,690
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113,323
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,260,324
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 971,906
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,136,071
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,142,709
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -6,638
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -155,213
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,952
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,418
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 214,065
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 201,992
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,191
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,882
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 74,336
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,986
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,955
C. Služby (účtová skupina 51) 5,758
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 144
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,083
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,986
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,713
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6
M. Úrokové náklady (562) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,992
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,952
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015