Vytvořte fakturu

FIDE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FIDE
IČO 31357156
TIN 2020940042
DIČ SK2020940042
Datum vytvoření 03 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIDE
Vyšehradská 7
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 €
Zisk -1 722 €
Vlastní kapitál 2 547 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 -400
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,645
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,562
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,722
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,245
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,245
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 860
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 235
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 50
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,667
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 921
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 704
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,617
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -913
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 105
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,722
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,722
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015