Vytvořte fakturu

MIKO - MAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIKO - MAT
IČO 31357237
TIN 2020351003
DIČ SK2020351003
Datum vytvoření 20 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIKO - MAT
Furdekova 2
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 938 865 €
Zisk 17 678 €
Kapitál 397 538 €
Vlastní kapitál 112 281 €
Kontaktní informace
Email mikomat@mikomat.sk
Telefon(y) 0245526291, 0903704959, 0811676, 321383, 321383811676
Fax(y) 0245526291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 281,269
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,272
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,272
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,272
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,335
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,362
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,867
3. Výrobky (123) - /194/ 17,495
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 140,028
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 140,028
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 140,028
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,945
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,662
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,662
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,269
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,341
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 313
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,044
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,044
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,678
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,928
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,437
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,437
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,933
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,497
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,497
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,335
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,008
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,771
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,558
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 922,255
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 938,865
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,567
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 117,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 723,693
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 17,495
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,884
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,919
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 185,493
D. Služby (účtová skupina 51) 117,361
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 548,669
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 439,896
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 95,291
4. Sociální náklady (527, 528) 13,482
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,907
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,639
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,896
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,981
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 593,482
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,196
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatní náklady (562A) 159
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,892
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,173
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,808
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,130
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,130
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357237 TIN: 2020351003 DIČ: SK2020351003
 • Sídlo: MIKO - MAT, Furdekova 2, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 20.08.1993
  Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 12.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Korček 3 320 € (50%) Kazanská 52 Bratislava 821 07
  Vlastislav Míček 3 320 € (50%) Strmé sady 51 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   02.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   MIKO - MAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj priemyselného a spotrebného tovaru;
   výroba, inštalácia a servis elektronických výdajných automatov a zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu;
   Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava