Vytvořte fakturu

ARTPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Obchodní název ARTPEX
IČO 31357351
TIN 2020301547
Datum vytvoření 08 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTPEX
Čajakova 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 949 €
Zisk 5 424 €
Kapitál -578 €
Vlastní kapitál -11 142 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905705034
Mobile(y) 0905705034
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -1,420
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,420
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 -1,420
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,719
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -18,446
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,424
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,299
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,636
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,076
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,663
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,949
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,049
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 435
C. Služby (účtová skupina 51) 80
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 355
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,514
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 820
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 610
M. Úrokové náklady (562) 102
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 508
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -610
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,904
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,424
Date of updating data: 20.06.2016